Waveboard mee naar school in Purmerend?

Purmerendse basisscholen worstelen met regels over het waveboard. De ene school verbiedt de plank rigoureus, andere staan het speeltuig toe. Ook over aansprakelijkheid bij blessures heerst verdeeldheid.
Een verbod ging de directie van openbare basisschool Wheermolen te ver, zegt adjunct-directeur Brigitta Hendriks. ,,We hebben het beperkt. Er is een aparte plaats op het schoolplein vrijgemaakt. Daar is het wel toegestaan maar wel op eigen verantwoording.
Je wilt kinderen niet beperken in hun bewegingsvrijheid.
Bewegen is juist goed voor ze.” Normaal gesproken is de school aansprakelijk voor blessures onder schooltijd maar hier geldt een uitzondering. Waveboarden is puur op eigen risico en op afgebakend terrein, dat is ook nadrukkelijk in nieuwsbrief Wheerbericht vermeld aan de ouders.
Via NoordHolland Dagblad