Oproep aan stepfans


Kickbike Opstepdag
De landelijke opstepdag 2010 komt er aan! En ook jouw organisatie kan hieraan meedoen. Meld jean (en huur eventueel steps). Het concept van de opstepdag staat uitgelegd op www.opstepdag.nl (klik op aanmelden locatie). De opstepdag vindt plaats op zaterdag 10 april 2010.
Volle vaart richting het voorjaar! Het aantal steppers breidt zich nog steeds uit en de step als vervoer en sport groeit nog steeds verder.  We willen dan de opstepdagflyers met alle lokaties ook presenteren op de fietsenRai aan een breed publiek. Dus meldt u nu aan zodat uw locatie meegaat op de flyers.

Het opstepdag-projectteam wordt uitgebreid en we willen bij specifieke media nog beter in the picture komen. De Nederlanders zijn al bekend met de step maar we willen meer landgenoten over de drempel trekken om op het plankje te stappen.
Ook blijft de mens bewuster maken van het feit dat de gezondheid in relatie staat tot regelmatig of meer bewegen een speerpunt. En dat meer bewegen dat kan o.m. door een bewegingsvorm (of sport) te kiezen:

  • die men vaak en overal kan beoefenen,
  • die laagdrempelig is
  • en ook vooral leuk en betaalbaar is….
  • Kortom opstappen tijdens de landelijke opstepdag…

Meld uw lokatie tijdig aan! voor 15 februari 2010